چین تنها یک بار در ماه پس از تغییر به مدیریت رده B، داده‌های کووید را گزارش می‌کند


خب، به هر حال اعداد و ارقام مهم نیست، اما اگر هر چیز دیگری باشد، پایان سیاست چین برای مق، با کووید صفر به‌طور چشمگیری یک کتاب کاملاً منظم برای کل همه‌گیری در سه سال گذشته است. این بیماری توسط مقامات چینی از سطح بالای رده A به رده B کاهش یافته است، ی،ی “فقط نیاز به درمان و اقدامات لازم برای مهار شیوع دارد”.

تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید


منبع: https://www.forexlive.com/news/،a-to-only-report-covid-data-once-a-month-after-change-to-category-b-management-20221227/