بانک مرکزی انگلیس در مورد تورم: “ما هنوز در نقطه مارپیچ دستمزد-قیمت-دستمزد نیستیم”


سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی بانک ،ستان در مصاحبه ای در آ، هفته:

هشدار داد که نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تر و طول،‌تر شود… «این چیزی است که فکر می‌کنم همه ما باید نگران آن باشیم… آیا در صورت ادامه رکود با سرعت آن، رکود را طول،‌تر و عمیق‌تر خواهیم کرد. است؟”

Dhingra در ماه گذشته به افزایش 50 واحدی در نرخ بهره رأی داد، برخلاف ا،ر اعضای MPC که 75+ bp را انتخاب ،د، او موضع کمتر جنگ طلبانه خود را در مصاحبه تکرار کرد:

  • “مارپیچ دستمزد-قیمت به این م،ی است که دستمزدها باید بالاتر از تورم باشد”
  • با توجه به اینکه دستمزدهای واقعی در حال کاهش است، این نشان دهنده این است که ما هنوز در نقطه مارپیچ دستمزد-قیمت- دستمزد قرار نگرفته ایم.
تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید


منبع: https://forexlive.com/centralbank/bank-of-englands-dhingra-on-inflation-were-not-there-at-a-wage-price-spiral-point-yet-20221204/