رویدادهایی که باید در هفته آینده منتظر آن باشید


  • تورم قیمت مصرف کننده (CNY، GMT 01:30) انتظار می‌رود تورم چین که توسط CPI اندازه‌گیری می‌شود، بدون تغییر در مترمربع در 0.1 درصد باقی بماند و به طور قابل توجهی در سال از 2.1 درصد به 1.0 درصد کاهش یابد. شاخص قیمت تولید کننده سالانه احتمالاً از 1.3- به 1.5- درصد کاهش می یابد.
  • تورم قیمت تولید کننده (USD، GMT 12:30) شاخص قیمت تولید کننده سابق پیش بینی می شود مواد غذایی و انرژی سالانه در ماه نوامبر از 6.7 درصد در ماه اکتبر به 6.0 درصد کاهش یابد.

کلیک اینجا برای دسترسی به تقویم اقتصادی ما

استوارت کاول

تحلیلگر ارشد

سلب مسئولیت: این مطالب به ،وان یک ارتباط بازاریابی کلی فقط برای اه، اطلاعاتی ارائه شده است و یک تحقیق سرمایه گذاری مستقل را تشکیل نمی دهد. هیچ چیز در این ارتباط حاوی توصیه سرمایه‌گذاری یا توصیه سرمایه‌گذاری یا درخواستی برای ،ید یا فروش هر ابزار مالی نیست یا نباید در نظر گرفته شود. تمامی اطلاعات ارائه شده از منابع معتبر جمع آوری شده است و هر گونه اطلاعاتی که حاوی نشانه ای از عملکرد گذشته باشد، تضمین یا شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست. کاربران تصدیق می کنند که هر سرمایه گذاری در محصولات اهرمی با درجه خاصی از عدم قطعیت مشخص می شود و هر سرمایه گذاری با این ماهیت مست،م سطح بالایی از ریسک است که کاربران به تنهایی مسئول و مسئول آن هستند. ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از سرمایه گذاری انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این ارتباط نمی پذیریم. این ارتباط نباید بدون اجازه کتبی قبلی ما ت،یر یا بیشتر توزیع شود.


مقاله قبلیرسوایی سیاسی به راند آفریقای ج،ی رسید

استوارت کاول با بیش از 25 سال تجربه کار برای سازمان های شناخته شده جه، در شهر لندن، م،ع پرشور ساده نگه داشتن کارها، انجام کارهای محتمل و درک اینکه چگونه اخبار، نمودارها و احساسات با هم کار می کنند تا فرصت های تجاری را فراهم کنند، است. تمام ک، های دارایی و تمام بازه های زم،.منبع: https://،ysis.hfm.com/638344/