داده های مالی مسکن استرالیا در ماه اکتبر دوباره کند می شود – نرخ های بالاتر وزن دارند


افزایش نرخ بهره در استرالیا بر بخش مسکن تاثیر گذاشته است. کاهش قیمت ها، کند شدن فعالیت های ساختم، و کاهش وام ها نیز.

وام مسکن -2.7% m/m

  • انتظار می رود -2.0٪; قبلی -8.2٪

مالک -2.9% m/m

  • انتظار می رود -4.5٪، قبل از -9.3٪

ارزش وام سرمایه گذار -2.2% m/m

تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید


منبع: https://forexlive.com/news/australian-،using-finance-data-for-october-slows-a،n-higher-rates-weighing-20221202/